Uusi tietosuojalaki ja Talviuimareiden jäsenrekisteri

27.5.2018

Uusi tietosuojalaki ja jäsenrekisteri

Tampereen Talviuimarit pitää lain vaatimaa rekisteriä jäsenistä. Rekisteriä ei luovuteta kenekään muun osapuolen käyttöön, ja jäsenen tiedot pidetään rekisterissä jäsenyyden ajan. Alla tarkempi selosteemme. Jos on kysyttävää, kehotamme olemaan yhteydessä jäsensihteeriin (ks. Hallitus ja yhteystiedot), jolta voi myös tarkistaa rekisterissä olevat tietonsa lain mukaisesti.

 

Rekisteriseloste

 

Henkilötietolain (523/99) 10§:n

 

1. Rekisterin pitäjä
Tampereen Talviuimarit ry
Soukanlahdenkatu 9 LH 2
33100 Tampere
Y-tunnus 0155644-9

 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Teija Tallila, jäsensihteeri
talviuimarit.jasensihteeri@gmail.com
puh. 03-261 4572

 

3. Rekisterin nimi
Tampereen Talviuimarit jäsenrekisteri

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterin tarkoituksena on osoittaa henkilön jäsenyys yhdistyksessä

Rekisterin yhteystietoja käytetään:
- toiminnasta tiedottamiseen
- jäsensuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen
- jäsentilastointiin (tiedot eivät siirry yksilöitynä tilastointiin)

 

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisterissä käsitellään seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:
- Yhteystiedot (jäsenen nimi, syntymäaika, postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero)
- Jäsenyyttä koskevat tiedot (laskutus ja maksutiedot, jäsenlaji)
- Mahdolliset muut jäsenen suostumuksella kerätyt tiedot

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja kerätään ainoastaan rekisteröidyltä itseltään. Tiedot saadaan jäseneltä jäsentietolomakkeella paperisena tai sähköisenä internetin kautta yhdistyksen sihteerille ja jäsensihteerille.

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille

 

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Manuaalinen aineisto:
- Liittymiskortit ja muut jäsentietoja sisältävät manuaalisesti käsiteltävät aineistot säilytetään lukituissa säilytystiloissa. Ainoastaan yhdistyksen sihteerillä, jäsensihteerillä on oikeus käsitellä liittymistietoja. Jäsenlista annetaan tiedoksi saunan lämmittäjille jäsenetujen myöntämisen perusteeksi.
Sähköisesti tallennetut tiedot:
- Yhdistys pitää yllä jäsenrekisteriä sähköisenä internetissä. Yhdistyksen sihteerillä, jäsensihteerillä ja rahastonhoitajalla on tunnukset rekisteriin.

 

10. Tarkastus- ja kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26§:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna yhdistyksen jäsensihteerille.
Jäsen voi kieltäytyä vastaanottamasta tiedotteita sähköpostitse ja tekstiviestitse ilmoittamalla siitä jäsensihteerille.

 

11. Tietojen poistaminen
Jäsenen liittymiskaavakkeita ja tietoja säilytetään jäsenenä olonajan ja poistetaan jäsenyyden päättyessä. Poikkeuksena sosiaali- ja muut maksutiedot, joiden säilytyksestä määrää verohallinto.