Suomalainen saunaperinne Unescon kulttuuriperinnön listalle!

18.12.2020

Tampereen Talviuimarit mukana Saunaringissä

Unesco (Yhdistyneiden kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö) on 17.12.2020 päättänyt lisätä saunomisen Suomesta ihmiskunnan aineettoman kulttuuriperinnön luetteloonsa (https://ich.unesco.org/en/lists). Saunominen on ensimmäinen Suomesta tähän luetteloon otettu perinne.

Nyt onnistuneeseen lopputulokseen päässyt Saunominen Unescoon-hanke on saanut alkunsa jo vuosia sitten suomalaisten sauna-aktiivien innostuksesta. Saunominen Unescoon -hankkeen tavoitteena on ollut vaalia saunaperinteen jatkuvuutta, vahvistaa saunakulttuurin elinvoimaa ja nostaa esiin suomalaisen saunakulttuurin merkityksellisyyttä.

Unescon suuntaan asioi Suomen valtio, jota tässä asiassa edustaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Viranomaistoimijana on Museovirasto. Viranomaiset ja saunayhteisöjen edustajat ovat toimineet läheisessä yhteistyössä. Kaikkiaan hakemuksen teko kesti 10 kuukautta. Unescoon hakemus lähetettiin maaliskuussa 2019.  Hankkeessa toimi alusta lähtien aktiivisesti myös
Suomen Saunaseura, ja siihen koottiin mukaan erilaisia suomalaisia saunatoimijoita, yhtenä Tampereen Talviuimarit. Työn tueksi  on perustettu Saunarinki-niminen saunatoimijoista koostuva verkosto, jonka toimintaan ovat tervetulleita kaikki saunayhteisöt eri puolilta Suomea.

Suomalaisille sauna on ollut ja on edelleen pyhä paikka. Tänä päivänä sauna on hektisessä maailmassa paikka pestä pois kiire ja arki niin henkisesti kuin fyysisesti. Unescon luetteloon pääsy turvaa osaltaan tämän meille niin rakkaan paikan säilymisen maailman muutoksissa ja antaa koko maailmalle mahdollisuuden tutustua suomalaiseen saunakulttuuriin. Eikä saunan osuutta Suomen paikkaan maailman onnellisimpana maana tule myöskään väheksyä.
Saunominen on osa suomalaista kulttuuria myös löylyhuoneiden ulkopuolella: runot, laulut ja leikit ovat vieneet suullisesti sanaa saunasta eteenpäin sukupolvien ajan. Pelkän saunatilan lisäksi löylyt ovat luoneet meille suomalaisilla ainutlaatuisen tapakulttuurin ja elämisen tavan, johon sauna liittyy pelkkää peseytymistä suurempana voimana. Saunassa on synnytty, puitu elämän menoa ja pesty rakkaimmat viimeiselle matkalle.  Saunakulttuuria Suomessa suojelevat paikalliset saunayhteisöt.