Tiedote pysäköinninvalvonnasta 16.1. alkaen

31.12.2016

Tampereen Talviuimarit ry aloittaa yksityisen pysäköinninvalvonnan Q-Parkin kanssa

Pysäköinninvalvonta alkaa 16.1. Alueella valvotaan kiinteistön piha-alueet/pelastustiet/piha- ja jalankulkutiet/pysäköintialueet.

Pysäköinnin ehdot on esitetty kiinteistölle asetetuissa kylteissä. Mikäli auto on pysäköity ehtojen vastaisesti, Q-Parkilla on oikeus määrätä valvontamaksu, jonka suuruus on 50 €.

Pysäköinti on sallittua vain merkityillä pysäköintipaikoilla. Invapaikoilla pysäköinti on sallittua vain invaluvalla. Pelastusteillä pysäköinti on kielletty lukuun ottamatta lyhytkestoista lastaamista ja lastin purkua. Kuljettajan pitää kuitenkin pysytellä autonsa välittömässä läheisyydessä. Kun lasti on purettu, tulee auto pysäköidä välittömästi sallitulle paikalle.

REKLAMAATIOT
Henkilön, joka on tyytymätön saamaansa valvontamaksuun, tulee tehdä kirjallinen reklamaatio Q-Parkille. Vain Q-Parkille tehty kirjallinen reklamaatio pysäyttää perinnän. Linkki Reklamaatiolomakkeeseen.

Tampereen Talviuimarit ry
Hallitus